Rss Feed

Thống kê

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 627
  • Tháng hiện tại: 6527
  • Tổng lượt truy cập: 390203
Hiện có 17 cán bộ thuộc 3 bộ phận

Tìm kiếm cán bộ

Nhập họ tên cán bộ cần tìm!
Họ tên Bộ phận Chức vụ chính Email
Nguyễn Thị Đáp
Họ tên Nguyễn Thị Đáp
Ngày sinh --/--/----
Giới tính Nữ
Bộ phận Ban giám hiệu
Ban giám hiệu Hiệu trưởng
Khưu Châu Quốc
Họ tên Khưu Châu Quốc
Ngày sinh --/--/----
Giới tính Nam
Bộ phận Tổ giáo viên
Tổ giáo viên Giáo viên
Nguyễn Thị Hà Như
Họ tên Nguyễn Thị Hà Như
Ngày sinh --/--/----
Giới tính Nữ
Bộ phận Tổ giáo viên
Tổ giáo viên Giáo viên
Nguyễn Thị Thanh Nga
Họ tên Nguyễn Thị Thanh Nga
Ngày sinh --/--/----
Giới tính Nữ
Bộ phận Tổ giáo viên
Tổ giáo viên Giáo viên
Đặng Bá Kính
Họ tên Đặng Bá Kính
Ngày sinh --/--/----
Giới tính Nam
Bộ phận Tổ giáo viên
Tổ giáo viên Giáo viên
Hồ Hồng Cửu
Họ tên Hồ Hồng Cửu
Ngày sinh --/--/----
Giới tính Nữ
Bộ phận Tổ giáo viên
Tổ giáo viên Giáo viên
Trần Thị Lộc
Họ tên Trần Thị Lộc
Ngày sinh --/--/----
Giới tính Nữ
Bộ phận Tổ giáo viên
Tổ giáo viên Giáo viên
Lê Thị Hạnh
Họ tên Lê Thị Hạnh
Ngày sinh --/--/----
Giới tính Nữ
Bộ phận Tổ giáo viên
Tổ giáo viên Giáo viên
Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Họ tên Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Ngày sinh --/--/----
Giới tính Nữ
Bộ phận Tổ giáo viên
Tổ giáo viên Giáo viên
Lê Thị Phượng
Họ tên Lê Thị Phượng
Ngày sinh --/--/----
Giới tính Nữ
Bộ phận Tổ giáo viên
Tổ giáo viên Giáo viên
1, 2  Trang sau