Ngày thi bơi lội của học sinh Trường Tri Thức khóa sinh hoạt hè 2017

Ngày thi bơi lội của học sinh Trường Tri Thức khóa sinh hoạt hè 2017