Ngày thi câu cá của học sinh Trường Tri Thức khóa sinh hoạt hè 2017

Ngày thi câu cá của học sinh Trường Tri Thức khóa sinh hoạt hè 2017