Ngày thi cầu lông của học sinh Trường Tri Thức khóa sinh hoạt hè 2017

Ngày thi cầu lông của học sinh Trường Tri Thức khóa sinh hoạt hè 2017