Ngày thi cờ vua của học sinh Trường Tri Thức khóa sinh hoạt hè 2017

Ngày thi cờ vua của học sinh Trường Tri Thức khóa sinh hoạt hè 2017