Ngày thi nhảy bao bố của học sinh Trường Tri Thức khóa sinh hoạt hè 2017

Ngày thi nhảy bao bố của học sinh Trường Tri Thức khóa sinh hoạt hè 2017