Ngày thi Karaoke của học sinh Trường Tri Thức khóa sinh hoạt hè 2017

Ngày thi Karaoke của học sinh Trường Tri Thức khóa sinh hoạt hè 2017